(0) Producten € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Disclaimer
 
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie worden door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Agroo komen.
 
Agroo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agroo.
 
Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot aanspraken tot schadevergoeding of anderszins tot aanspraken leiden. Agroo behoudt zich het recht voor om de informatie op de website http://www.agroo.nl ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.